Skip to main content

Vraag medewerking masterproef: Decision support tijdens triage op spoedgevallen

13 juni 2024

Lukas Neyens, masterstudent verpleeg- en vroedkunde aan de UA, is op zoek naar triageverpleegkundigen met minimaal drie jaar triage-ervaring om een vragenlijst in te vullen.

Voor zijn masterproef onderzoekt hij de ontwikkeling van een machine learning model om patiënten effectiever toe te wijzen aan zones op een spoedgevallendienst.

Dit onderzoek wordt begeleid door Prof. dr. Filip Haegdorens, Prof. dr. Koen Monsieurs, Prof. dr. Kris Laukens en drs. Senne Vleminckx.

In deze vragenlijst worden casussen voorgelegd waarbij zij de juiste locatie en interventie moeten bepalen.