Skip to main content

Visie en doelstellingen

De VVVS vzw bestaat sinds 1980 en vertegenwoordigt de verpleegkundigen werkzaam in de Spoedgevallenzorg in Vlaanderen.

Zij is vooral actief op het vlak van kennisuitbreiding bij haar leden via bijscholingen, symposia en via talloze publicaties in haar driemaandelijks tijdschrift. Haar vakdomein situeert zich binnen de pré- en in-hospitaal dringende geneeskundige hulpverlening en rampenplanning.

De vereniging vertegenwoordigt haar leden in verschillende Vlaamse en federale raden en werkgroepen die actief zijn binnen de acute hulpverlening. Zij is daarom ook nauw betrokken bij de besluitvorming rond normen voor spoedgevallendiensten, MUG-diensten en kwalificatievereisten voor personeel binnen de acute gezondheidszorg.

Doelstellingen

Ook de erkenning van de Bijzondere Beroepstitel voor Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg & Intensieve Zorg is in samenwerking met de Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV) een cruciale mijlpaal geweest in haar activiteiten.

De vereniging bekwam bovendien in 2010 na jarenlange inspanningen een financiële tegemoetkoming voor de houders van deze titel die een extra specialisatiejaar (Banaba) in de Spoed- en Intensieve Zorgenkunde behaalden.

In 2018 was de VVVS in Italië mede stichtend lid van de Europese Vereniging voor Spoedgevallenverpleegkundigen EUSEN (European Society of Emergency Nursing) waar zij het vice-voorzitterschap kreeg toegewezen.

Ook het nijpend tekort aan verpleegkundigen is niet alleen een bezorgdheid van de overheid, ook de vereniging heeft twee jaar geleden een onderzoekopdracht ingediend via de Universitaire Instelling van Antwerpen om via werklastmeting en het bepalen van een activiteitenprofiel van de spoeddiensten een bijdrage te kunnen leveren bij het bepalen van de financiering van deze diensten en haar personeel.

Een van de belangrijkste taken van de VVVS is het bijdragen aan de permanente kwaliteitsverbetering van de verpleeg-kundigen binnen de Spoedgevallenzorg.
Hiervoor ontplooit de vereniging allerhande activiteiten zoals bijscholingsnamiddagen, workshops, symposia, werkbezoeken e.v.a.

  • Nationaal en internationaal kennis uit te wisselen betreffende het optimaliseren en bevorderen van de dringende hulpverlening
  • Het bevorderen van de samenwerking met elkeen betrokken bij de dringende hulpverlening en de spoedgevallenzorg
  • De samenwerking met bestaande verenigingen voor verpleegkundigen na te streven
  • Het bevorderen van de opleiding van verpleegkundigen en elkeen betrokken bij de dringende hulpverlening en spoedgevallenzorg
  • Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten
  • Het bevorderen van de kennis over dringende hulpverlening bij de bevolking