Skip to main content

Visie en doelstellingen

De VVVS vzw bestaat sinds 1980 en vertegenwoordigt de verpleegkundigen werkzaam in de Spoedgevallenzorg in Vlaanderen.

Wij zijn sinds heden vooral actief op het vlak van kennisuitbreiding bij onze leden via bijscholingen in de vorm van symposia, webinars en workshops. Ons vakdomein situeert zich binnen de pré- en in-hospitaal dringende geneeskundige hulpverlening en rampenplanning.

Als vereniging vertegenwoordigen wij onze leden in diverse Vlaamse en federale raden en werkgroepen die actief zijn binnen de acute hulpverlening. Wij zijn daarom ook nauw betrokken bij de besluitvorming rond normen voor spoedgevallendiensten, MUG-diensten en kwalificatievereisten voor personeel binnen de acute gezondheidszorg.

Doelstellingen

Ook de erkenning van de Bijzondere Beroepstitel voor Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg & Intensieve Zorg is in samenwerking met de Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV) een cruciale mijlpaal geweest in onze activiteiten.

De vereniging bekwam bovendien in 2010 na jarenlange inspanningen een financiële tegemoetkoming voor de houders van deze titel die een extra specialisatiejaar (Banaba) in de Spoed- en Intensieve Zorgenkunde behaalden. Later werd deze tegemoetkoming verlaten met de introductie van IFIC (nieuwe loonmodel). Sinds september 2022 is deze premie opnieuw herbevestigd.

In 2018 was de VVVS in Italië mede stichtend lid van de Europese Vereniging voor Spoedgevallenverpleegkundigen EUSEN (European Society of Emergency Nursing) waar wij het vice-voorzitterschap kreeg toegewezen.

Ook het nijpend tekort aan verpleegkundigen is niet alleen een bezorgdheid van de overheid, ook de vereniging heeft hiervoor in het verleden een onderzoekopdracht ingediend via de Universitaire Instelling van Antwerpen om via werklastmeting en het bepalen van een activiteitenprofiel van de spoeddiensten een bijdrage te kunnen leveren bij het bepalen van de financiering van deze diensten en haar personeel.

Een van de belangrijkste taken van de VVVS is het bijdragen aan de permanente kwaliteitsverbetering van de verpleegkundigen binnen de Spoedgevallenzorg.
Hiervoor ontplooien wij allerhande activiteiten zoals bijscholingsnamiddagen, webinars, workshops, symposia, werkbezoeken en meer…

  • Nationaal en internationaal kennis uit te wisselen betreffende het optimaliseren en bevorderen van de dringende hulpverlening
  • Het bevorderen van de samenwerking met elkeen betrokken bij de dringende hulpverlening en de spoedgevallenzorg
  • De samenwerking met bestaande verenigingen voor verpleegkundigen na te streven
  • Het bevorderen van de opleiding van verpleegkundigen en elkeen betrokken bij de dringende hulpverlening en spoedgevallenzorg
  • Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten
  • Het bevorderen van de kennis over dringende hulpverlening bij de bevolking