Skip to main content

Verpleegkundige beroepsverenigingen dringen aan bij Minister en sector voor optimalere omstandigheden verpleegkundige zorg

5 juni 2020

Vanmiddag werd een delegatie van verpleegkundige beroepsverenigingen ontvangen op het kabinet Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Daarbij was Minister Wouter Beke zelf aanwezig alsook zorgambassadeur Lon Holtzer. Vanuit de beroepsverenigingen verpleegkunde zaten er vertegenwoordigers vanuit spoed (VVVS) en vanuit de Federale Neutrale Beroepsvereniging verpleegkundigen (FNBV) mee aan tafel, dit afgestemd met de koepelvereniging AUVB (Algemene Unie Verpleegkundigen België).

Vanuit de verpleegkundige achterban wordt heel wat onrust ervaren. Er zijn al langer een aantal ingrijpende veranderingen in de verpleegkundige sector (o.a. verandering van de opleiding Bachelor, nieuwe salarisschalen volgens IFIC, functiedifferentiatie, …  daar bovenop komt de extra werklast omwille van de Corona-pandemie en was er toch ook de commotie rond de (ondertussen ingetrokken) KB’s met betrekking tot de opvordering en de delegatie van verpleegkundige acten aan niet-verpleegkundigen.

Er is waardering en dankbaarheid voor het eerdere plan van de Vlaamse Minister Volksgezondheid om samen met de verpleegkundige beroepsverenigingen werk te maken van een attractiviteitsplan voor verpleegkundigen binnen Vlaanderen en deze waardering werd ook opnieuw uitgesproken.

Daarenboven is er begrip voor de complexiteit van de bevoegdheidsverdeling. Toch willen de verpleegkundigen verenigingen duidelijk onderstrepen en aandringen op:

– spoedige verbeter-initiatieven en resultaten

– met focus op: 

o betere bestaffing en normering

o haalbaardere shiftbelasting waar wenselijk

o vergelijkbare verloning met andere sectoren

o erkenning van verpleegkunde als zwaar beroep

o differentiatie in opleiding en inzet van verpleegkundigen 

o inspraak en overleg van verpleegkundigen in het beleid.

o Het maken van de oefening van de delegeerbare handelingen

Bovendien wordt er bijzondere aandacht gevraagd voor de sector van de woonzorgcentra:

• betere verpleegkundige bestaffing

• extra verpleegkundige omkadering voor alle woonzorgcentra met betrekking tot opleiding en onderzoek.

De verpleegkundige beroepsverenigingen nemen deze periode meer dan ooit diverse en verenigde initiatieven en zullen hierin volharden en aanhouden. We wensen zo te komen tot een bevredigend resultaat waarbij voor alle verpleegkundigen maatregelen genomen worden die het statuut en de positie van de verpleegkundige substantieel verhogen.