Skip to main content

Reactie AUVB omtrent KB opvorderen en uitoefenen van verpleegkundige handelingen door niet-bevoegd personeel

7 mei 2020