Skip to main content

RAPPORT: Opleiding gespecialiseerde verpleegkundige

19 december 2019

Als beroepsvereniging Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS) willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het kader van de opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundigen spoedgevallenzorg en intensieve zorg.

Er werden reeds verschillende initiatieven ondernomen voor een algemeen behoud van het huidige opleidingsmodel tot gespecialiseerde verpleegkundigen met een erkende bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid.

Wij willen u vriendelijk vragen om deze open brief (Nov.2019) verder te verspreiden binnen jullie organisatie en met jullie collega verpleegkundigen en urgentieartsen. De brief mag openbaar gemaakt worden via jullie website of sociale kanalen.

De initiatieven werden gebundeld in een rapport. Dit document is een realisatie Vlaamse Verenging Intensieve Zorg Verpleegkundigen (VVIZV), de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS), voortvloeiend uit het overlegplatform beroepsorganisaties en hogescholen Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg.

Dit eindrapport heeft de ambitie om het debat te starten rond het opleidingsmodel tot gespecialiseerde verpleegkundigen met overheidsinstanties, werkveld, hogescholen, alle beroepsverenigingen die het aanbelangen en de koepelorganisatie Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB). Het document vormt de basis voor verder overleg.