Skip to main content

Navolging open brief naar Van Quickenborne

21 februari 2022

Als gevolg van onze open brief naar vicepremier van Quickenborne (Brief aan Van Quickenborne | VVVS) kregen we de kans om, samen met de collega’s van FNBV en Union4U, in overleg te gaan met de kabinetsmedewerkers van meneer van Quickenborne.

Vanuit VVVS wezen we vooral op de negatieve effecten van IFIC voor gespecialiseerd verpleegkundigen en toonden we onze bezorgdheid over het duurder worden van de  weg naar specialisatie terwijl de financiële erkenning hiervoor afneemt. We konden duiden hoe dit de ongelukkige uitspraak van de vicepremier over de ‘honderden euro’s meer per maand’ extra pijnlijk maakte. We gaven aan dat de postgraduaat opleidingen te ver uit elkaar dreigen te groeien en benadrukten opnieuw dat de gespecialiseerd verpleegkundige voor ons een essentieel onderdeel is van de skillmix in de zorg. Door de collega’s van FNBV en Union4U werden onder andere de nurse-patiënt ratio, de ondersteunende functies voor verpleegkundigen, de verschillen in verloning tussen ziekenhuis en woonzorgcentra en het gebrek aan inspraak van verpleegkundigen aangebracht.

Het overleg verliep zeer constructief. We konden merken dat men zich bewust is van de noodzaak om de zorg in het algemeen en de verpleegkundigen in het bijzonder te ondersteunen. We kregen de verzekering dat de vicepremier overtuigd is van het belang van gespecialiseerd verpleegkundigen en beseft dat IFIC dient bijgestuurd te worden op verscheidene punten. Men gaf aan dat, zoals wij jullie eerder al hadden meegedeeld, een eerste correctie voor de gespecialiseerd verpleegkundigen prioritair wordt ingezet in de vorm van premies BBT/BBK die bovenop IFIC zouden worden toegekend. Men luisterde naar onze duiding dat , hoewel deze premie compenseert voor de Spoedverpleegkundige in IFIC 15, ze echter niet volledig het loonverlies van onze gespecialiseerde collega’s in IFIC-categorie 14 corrigeert. Er was erkenning  voor het feit dat IFIC de collega’s met 15 jaar anciënniteit of meer niet honoreert. Men onderschreef ook het door de federale raad van verpleegkundigen voorgestelde zorgmedewerkers van de toekomst.

Dit overleg was een belangrijke stap, vooral omdat er geen echt inhoudelijke tegenwerpingen kwamen van onze standpunten. We durven hopen dat de voorstellen van VVVS, FNBV en Union4U binnen afzienbare tijd zullen terugkeren in de vorm van concrete voorstellen of vragen binnen adviesorganen als de federale raad voor Verpleegkundigen (FRV) en de algemene Unie van Verpleegkundigen van België(AUVB).

De uitrol van de BBT/BBK premies bovenop IFIC is een concreet resultaat van volgehouden gelijkaardige overlegmomenten. We zijn ervan overtuigd dat dit belangrijk is en blijven er voor gaan. We zullen niet nalaten jullie te informeren  over verdere ontwikkelingen.

Het bestuur VVVS