Skip to main content

In the spotlight: Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES)

13 maart 2024

In functie van suïcidepreventie weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat belangrijk is om in gesprek te gaan over suïcidaliteit. Vanuit VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, ontwikkelden ze een Leidraad voor Opvang en Evaluatie van Suïcidaliteit (LOES) dat hulpverleners handvaten biedt om in gesprek te gaan met suïcidale patiënten.

Momenteel zijn ze volop bezig met de implementatie van LOES in onze Vlaamse zorg: zowel in algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen, als in mobiele crisisteams en bij huisartsen in Vlaanderen. Ook via onze vakvereniging willen wij dit kenbaar maken. We komen er immers als spoedverpleegkundige of prehospitaalwerker steeds meer mee in aanraking.

Kom meer te weten over wat LOES is en wanneer je het kan gebruiken. Je kan het instrument en de steekkaart downloaden zodat je het kan gebruiken op de dienst.