Skip to main content

Ik laad me op

10 januari 2022

Hoe kan de medische wereld worden ondersteund in het licht van een eindeloze pandemie?

Deze vraag was voor de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Attentia en Takeda België een aanleiding om samen een digitaal portaal te lanceren ter ondersteuning van het mentale welzijn van alle zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten en paramedisch personeel, over heel het land. 

De website www.iklaadmeop.be, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, richt zich tot alle Belgische zorgverleners en draait rond vier thema’s: slaap, vermoeidheid, stress en emoties.  

Voor de conceptie en lancering van deze website in mei 2021, werd beroep gedaan op de expertise van professor Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel), klinisch psycholoog en Laurent Moor, Mental Coach. 

In de huidige context, die jammer genoeg zwaar blijft, is het meer dan ooit noodzakelijk dat zoveel mogelijk zorgverleners de weg vinden naar de website. Meer dan ooit is het van cruciaal belang om solidariteit te tonen en zorgverleners te steunen, zodat zij hun batterijen weer kunnen opladen. 

Deel deze link zeker met al je collega’s op het werkveld!