Skip to main content

IFIC Loonmodel

19 augustus 2020

In juli 2020 werd een voorontwerp van sociaal akkoord tussen de federale regering en de sociale partners van de federale zorgsectoren afgesloten.

De tekst voorziet een structurele financiering ten belope van 500 miljoen euro voor de lonen, via “de volledige implementatie aan 100 %, in de periode 2021-2022, van de loonschalen van het opgestarte loonmodel IFIC in de federale privé zorgsectoren en het proportionele budgettair equivalent voor de publieke zorgsector met het oog op een geleidelijke harmonisering van de lonen tussen publieke en privésectoren”. De oprichting van een structurele tripartite werkgroep voor de opvolging van de evoluties in het IFIC loonmodel is ook voorzien.