Skip to main content

Enquête FiLi-Vi-X project

11 december 2023

Graag verspreiden wij volgende uitnodiging voor deelname aan een vragenlijst over ‘pandemische paraatheid’.

Het FiLi-Vi-X project staat onder leiding van Prof. Erika Vlieghe en wetenschappelijke coördinatie van Annelies Mondelaers. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Radboudumc (Nijmegen).

FiLi-Vi-X staat voor ‘Voorbereiding van eerstelijnsgezondheidswerkers in het Vlaamse gezondheidszorgsysteem op ‘ virus X ‘ met virale hemorragische koorts als model. Het doel van het project is een opleidingspakket te ontwikkelen waarmee eerstelijnsgezondheidswerkers systematisch kunnen worden opgeleid aan het begin van de alarm- en responsketen, waarbij alertheid, herkenning van infectierisicosituaties en een juiste reactie kunnen worden getest en geoefend.

Vooraleer er gestart wordt met de ontwikkeling van het opleidingspakket, wordt er door middel van een vragenlijst gepeild naar uw kennis, houding en ervaringen met betrekking tot de huidige richtlijnen en procedures rond preventie en aanpak van patiënt met (vermoeden van) virale hemorragische koorts, zoals Ebola of Lassakoorts.

Het invullen van de enquête neemt 15 minuten in beslag en is beschikbaar tot 29 december.
De reacties zullen volledig vertrouwelijk worden behandeld. Eerlijke feedback wordt gewaardeerd, omdat het zal helpen een opleidingspakket voor u en uw collega’s op maat te maken.

Bij vragen of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met Annelies Mondelaers (annelies.mondelaers@uantwerpen.be)

Meer info over het project:
https://www.uantwerpen.be/en/projects/filivix/