Skip to main content

Benchmark spoedgevallendiensten

12 maart 2024

Opstart project nationale dataset samen met AFIU en Netwerk Verpleegkunde

De druk op het hele gezondheidszorgsysteem is hoog, maar op spoedgevallendiensten zo mogelijk nog alarmerender. Om deze afdelingen te optimaliseren is er nood aan een duidelijk inzicht in de werking ervan. Een diepgaande analyse van beschikbare gegevens leidt tot meer effectiviteit en een datagedreven besluitvorming. In België ontbreekt momenteel een gestandaardiseerde aanpak voor het verzamelen van proces- en uitkomstgegevens. Met dit onderzoek wordt een nationale dataset ontwikkeld voor een uniforme, datagedreven benchmarking van spoedgevallendiensten. Hiermee willen de initiatiefnemers de je welgekende jaarlijkse benchmark spoed bestendigen en verbeteren door de benadering academischer te onderbouwen samen met de beroepsorganisaties voor spoedgevallenverpleegkundigen, de spoedgevallendiensten en de gemeenschappen.

Spoedgevallendiensten vormen een essentieel onderdeel van ziekenhuizen. Door de toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem staan deze afdelingen voor steeds grotere uitdagingen. Om deze aan te pakken is een goed inzicht in de praktijkvoering van de dienst essentieel. 

Uniforme dataverzameling

Datagedreven besluitvorming en benchmarking zijn cruciaal in een tijdperk van toenemende gegevensbeschikbaarheid. Zo nemen organisaties weloverwogen beslissingen op basis van feitelijke bevindingen. Dat resulteert in een betere operationele efficiëntie en een meer gerichte, strategische benadering. In België ontbreekt momenteel een gestandaardiseerde aanpak voor het verzamelen van proces- en uitkomstgegevens. Daar moet dit project verandering in brengen. Het onderzoek is een samenwerking tussen de werkgroep Kritieke Diensten van NETWERK VERPLEEGKUNDE, de Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS), en de Association Francophone des Infirmiers d’Urgence (AFIU). Er werd in totaal 13.500 euro samengelegd. De opdracht wordt uitgevoerd door een deskundig onderzoeksteam aan de Universiteit Antwerpen. Promotor: prof. dr. Filip Haegdorens, begeleiding: drs. Senne Vleminckx en onderzoeker: Enzo Claes. 

Het initiatief wil een nationale dataset voor proces- en uitkomstgegevens van spoedgevallendiensten in België ontwikkelen met als doel de operationele efficiëntie en effectiviteit van spoeddiensten aanzienlijk te verbeteren. Via een gevalideerd Nederlands codeboek voor een meer gestroomlijnde databank, faciliteert het project een uniforme, nauwkeurige gegevensverzameling en -analyse. Zo ondersteunt het zorgorganisaties om effectieve en efficiënte zorg te verlenen op spoedgevallendiensten in België.

Belang van benchmarking

Waarom is benchmarking zo belangrijk? Door dit te doen evalueren en vergelijken organisaties hun werking met die van anderen. Ze identificeren hun zwakke punten en ontdekken hun best practices. Instellingen contextualiseren en prioriteren zo hun initiatieven op basis van inzichten uit de bredere industrietrends en concurrentieanalyses. Benchmarking vormt zo een complementaire strategie om datagedreven besluitvorming te bevorderen. Daardoor kunnen organisaties een holistische benadering hanteren om hun concurrentievermogen te versterken en langetermijndoelstellingen te bereiken.

Concrete aanpak en timing 

Het project focust zich op deze onderzoeksvragen: 

  • Wat zijn de specifieke structuren, processen en uitkomsten die een impact hebben op de prestaties van de spoedgevallendiensten, en hoe kunnen deze meetbaar gemaakt worden? 
  • Wat is de optimale frequentie voor het rapporteren van relevante en haalbare gegevens over spoedgevallendiensten om een nauwkeurige evaluatie van de prestaties mogelijk te maken? 
  • Welke richtlijnen of standaarden bestaan er met betrekking tot de variabelen die de prestaties van spoedgevallendiensten beoordelen, en hoe kunnen deze worden toegepast voor vergelijkende analyses van spoedgevallendiensten? 

Het antwoord op deze vragen moet leiden tot een gevalideerd codeboek voor een nauwkeurige gegevensverzameling en -analyse uit te voeren naar de functie van de spoedgevallendiensten. Hierin zullen definities, aanbevelingen en richtlijnen in een rapport aangereikt worden over de gegevens in het codeboek. Een periode van 6 maanden is hiervoor voorzien. 

Het project zal na de zomermaanden van 2024 door VVVSAFIU en de werkgroep kritieke diensten NETWERK VERPLEEGKUNDE  uitgebreid gepresenteerd worden aan hun leden en relevante stakeholders. 

Dit artikel werd opgesteld en gepubliceerd door Netwerk Verpleegkunde en is hier terug te vinden.