Skip to main content

Actie Spoedgevallen UZ LEUVEN

31 januari 2024

Maandag 29 januari voerden de collega’s van de spoedgevallendienst UZ Leuven een symbolische actie om de werkdruk aan de kaak te stellen.

Als beroepsvereniging stellen we vast dat ze zeker niet alleen zijn:
Menig spoedgevallendienst kreunt onder een te hoge workload. De overbelasting van de eerste lijn drijft het aantal patiënten die zich naar de spoedgevallen richten op. En dat terwijl de uitstroom van de dienst wordt bemoeilijkt omwille van personeelstekort en gesloten bedden in de ziekenhuisafdelingen. Het gevolg laat zich raden: Patiënten aantallen die te hoog zijn voor infrastructuur en personeel, patiënten in de gang, torenhoge workload en aanhoudende dilemma’s over welke patiënt nu de zeldzame vrije plaats op dienst krijgt. Al deze factoren geven nog weinig ruimte om kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg te kunnen verlenen op de spoedgevallendienst. Wanneer collega’s door deze druk uitvallen omwille van ziekte is de cirkel rond.

Deze problematiek werd door de beroepsvereniging al eerder aangehaald bij partners in de zorg en overheden.

Wij pleiten voor dringende maatregelen die de instroom beperken (o.a. 1733, voorbehouden consultatiesloten voor verwezen patiënten), uitstroom verbeteren (o.a. door autonome centrale bedplanning, voorbehouden plaatsen voor ongeplande opnames) en de werkdruk op spoedgevallen bewaken (o.a. crowdingplan, bewaken van personeelsnorm). Wij nodigen de directies van ziekenhuizen uit hier actief mee aan de slag te gaan op korte termijn en de huidige problematiek niet te miskennen.

We reiken graag de hand aan de collega’s van BeCep, zorgnet Icuro en Volksgezondheid om hierrond samen te werken.