Skip to main content

Happy New year!

31 december 2023

Met het afsluiten van het oude jaar en het verwelkomen van het nieuwe, kijken we terug op een jaar vol betrokkenheid en mijlpalen. In 2023 vierden we ons 40-jarig bestaan en lanceerden trots onze nieuwe digitale hub, de website, die onze geschiedenis en evenementen weerspiegelt.

Symposia en webinars brachten ons samen, en met 2024 in het vooruitzicht staat ons het opwindende “Congres Ter Land, Ter Zee en In de Lucht” te wachten, waar we niet alleen de ontwikkelingen in spoedgevallenzorg belichten, maar ook de diversiteit van ons vak vieren.

Als vereniging vertegenwoordigen we jullie niet alleen in raden en werkgroepen maar zijn we ook nauw betrokken bij besluitvorming binnen de acute gezondheidszorg, waarmee we de toekomst van de spoedgevallenzorg vormgeven.

Het bestuur dankt jullie voor een jaar van prestaties en toewijding. Laten we vol vertrouwen en enthousiasme het nieuwe jaar instappen, klaar om samen impact te maken op de spoedgevallenzorg!

Een schitterend nieuw jaar gewenst, vol uitdagingen, groei en gedeelde successen!

Met warme groeten,

VVVS