login
Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw.

Over VVVS

V.V.V.S. vzw. ?
De Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. (kortweg V.V.V.S. vzw.) is een verpleegkundige
vakvereniging met als specifiek vakdomein Spoedgevallenzorg, dit zowel in de prehospitaal setting als in de hospitaal
setting.
Officieus ontstaan omstreeks 1980 uit het samenzitten van enkele gepassioneerde en visionaire verpleegkundigen
spoedgevallen (toen nog een afdeling in volle ontwikkeling).
Het Belgische Staatsblad bericht op 25 februari 1982 de oprichting van de vereniging onder het identificatienummer
1874/82.
Aanvankelijk was het de opdracht van de vereniging om de kennis én kunde van de toenmalige spoedverpleegkundigen
op te vijzelen, maar daar bleef het niet bij.
We raakten al snel betrokken bij het ontwerpen en aanpassen van diverse richtlijnen, normen en wetteksten in de
hoedanigheid van ‘expert’. Zo ontstonden o.a. de normering voor de dienst Spoedgevallen, de Bijzondere Beroepstitel
U&I, …
Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg v.z.w.
http://www.vvvs.be