Skip to main content

Over VVVS

De VVVS vzw bestaat sinds 1980 en vertegenwoordigt de verpleegkundigen werkzaam in de Spoedgevallenzorg in Vlaanderen.

Zij is vooral actief op het vlak van kennisuitbreiding bij haar leden via bijscholingen, symposia en via talloze publicaties in haar driemaandelijks tijdschrift. Haar vakdomein situeert zich binnen de pré- en in-hospitaal dringende geneeskundige hulpverlening en rampenplanning. De vereniging vertegenwoordigt haar leden in verschillende Vlaamse en federale raden en werkgroepen die actief zijn binnen de acute hulpverlening.

Zij is daarom ook nauw betrokken bij de besluitvorming rond normen voor spoedgevallendiensten, MUG-diensten en kwalificatievereisten voor personeel binnen de acute gezondheidszorg.