AUVB-UGIB-AKVB: bevraging naar noden zorgverleners tijdens exit-strategie Covid-19 part 2

logo VVVS totaal.png

 

Mevrouw, Meneer,

 

De universiteit Antwerpen voert in samenwerking met de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) (https://www.auvb.be/nl/) een onderzoek uit naar de noden en de werkomgeving van verpleegkundigen en zorgkundigen in België tijdens de coronavirus pandemie. Aan de hand van uw antwoorden willen we inzicht krijgen in de problemen die bestaan in het werkveld met het oog op een haalbare en veilige afbouwen van de coronavirus maatregelen. Uw ervaring en ondersteuning hierbij zijn belangrijk. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om de juiste verwachtingen te stellen aan de overheid voor betere arbeidsomstandigheden en erkenning van verpleegkundigen en zorgkundigen. Door het invullen van deze vragenlijst draagt u bij om deze verwachtingen te baseren op gefundeerde data.

 

Het doel is om deze vragenlijst één week per maand online te plaatsen en dit te herhalen gedurende 4 maanden (tot augustus en zo nodig verlengbaar).  Het eerste deel van de studie vond plaats van 29 april tot 6 mei 2020. Dit is het tweede deel van het onderzoek.

 

De vragenlijst werd lichtjes aangepast en zal eventueel opnieuw worden aangepast in functie vande behoeftenanalyse.

Wij zullen de resultaten van elk bevraging binnen de week gebruiken en de verkregen informatie onmiddellijk meedelen aan de bevoegde autoriteiten en de media.

 

De resultaten van deze eerste studie werden gepubliceerd en hebben ervoor gezorgd dat de bevoegde ministers werden geïnterpelleerd.

In bijlage vindt u de resultaten van het eerste deel van het onderzoek en links naar de gepubliceerde artikelen over dit onderwerp.

- BELGA:

https://portal.prpro.be/#/nl/detail/88540/bijna%2520%25e9%25e9n%2520zorgverlener%2520op%2520vijf%2520heeft%2520te%2520weinig%2520ffp-maskers

‐ Le Spécialiste:

https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/pres-d-un-prestataire-de-soins-sur-cinq-ne-dispose-pas-de-masques-ffp-en-suffisance.html

‐ Site du Minister Filip De Backer:           

NL http://www.philippedebacker.com/update-taskforce-shortages-testing-5/

FR http://www.philippedebacker.com/fr/update-taskforce-shortages-testing-6/

- ATV .be:    

https://atv.be/nieuws/verpleegkundigen-klagen-nog-steeds-over-tekort-aan-materiaal-97988

https://atv.be/nieuws/bijna-een-zorgverlener-op-vijf-heeft-te-weinig-ffp-maskers?fbclid=IwAR3PcAhQILbiX0fl8MxbygrTmHnyc2vyCV3te8hJJ8o9qJbDYKI6H5WNtGw

 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min. 

De vragenlijst is tweeledig. In een eerste deel krijgt u een aantal vragen over uw persoon (leeftijd, beroep, plaats tewerkstelling, enz.). In een tweede deel bevragen we uw werkomgeving, uw welzijn en de exit-strategie van uw organisatie. 

 

Om deze herhaling mogelijk te maken vragen we uw emailadres. Dit is zeker niet verplicht, maar het maakt het wel mogelijk om u opnieuw uit te nodigen voor de volgende bevraging. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

De enquête is online via de volgende link en is beschikbaar tot en met maandag 8 juni 2020: 

 

In het Nederlands:     

http://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eS3GT0qsIJgweCp?Q_Language=NL

 

Gelieve deze enquête te verspreiden naar alle verpleegkundigen en zorgprofessionals binnen uw netwerk?

 

Met vriendelijke groeten

Zorg goed voor jezelf en anderen!

 

INFOGRAPHIC_NuTeReS_Mei2020.pdf

 

Volg ons op:

button vvvs.png button facebook.png button instragram.png button twitter.png