Info opleiding tot referentiepersoon ethiek

dinsdag, 17 mei, 2022

WEPE Proccesbegeleidier Ethiek.jpeg

 

Beste collega,

 

Meer dan ooit heeft de corona-crisis aangetoond dat zorgverleners dagelijks voor moeilijke ethische keuzes staan. Bij gebrek aan deskundige begeleiding blijven heel wat kwesties vaak "hangen" in het team.  Dagelijks wordt erover gesproken "in de wandelgangen", aan de koffietafel, tijdens briefingen, enz.  Dit kost heel veel tijd en vreet energie.  Het argument is vaak dat er te weinig tijd is om systematisch stil te staan bij deze kwesties, maar in praktijk zien we dat het juist daardoor is dat we er heel veel tijd aan verliezen.  Bovendien kunnen onopgeloste ethische vragen heel wat stress veroorzaken in een team.

Daarom is het vaak nodig om af en toe toch eens tijd te maken om systematisch over deze hangende problemen na te denken en erover door te praten.  Het postgraduaat procesbegeleider ethiek in zorginstellingen dat vanaf oktober 2022 wordt georganiseerd aan de Erasmus Hogeschool te Brussel wil medewerkers opleiden als referentiepersoon ethiek.  We willen hen de instrumenten aanbieden om op een concrete manier ethische vragen te bespreken op de werkvloer.

U kan het volledige programma vinden op de website van WEPE.

Er zijn verschillende momenten waarop toekomstige studenten kennis kunnen maken met de opleiding.

  • Om te beginnen zijn er contactmomenten voorzien in de hogeschool zelf.  Deze gaan door op de volgende dagen. Al wie in ons postgraduaat geïnteresseerd is, is welkom op de campus te Jette: Laarbeeklaan 121 -1090 Jette - 02 472 52 00
    • 25 juni 2022 van 10:00 - 15:00 uur

 

  • Verder organiseren we ook een twee online infomomenten op 26 mei 2022 en op 1 juni 2022, telkens te 20 uur.  U kan deze infomomenten bereiken via de volgende links: 

We hopen u op een van deze momenten te mogen ontmoeten,

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van WEPE