Enquête KCE Ouderenmishandeling

vrijdag, 22 maart, 2019

logo_nl KCE.jpg

HET KCE ORGANISEERT EEN ENQUÊTE OVER OUDERENMIS(BE)HANDELING

Verleent u zorg aan ouderen, beroepshalve of als mantelzorger? Neem dan deel aan onze enquête over ouderenmis(be)handeling!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over ouderenmis(be)handeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem. Uiteindelijk zullen we aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers, om het lot van mishandelde ouderen te verbeteren.

Het KCE wil graag via een online enquête, die volledig anoniem is, uw professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmis(be)handeling kennen. Voor ons is het immers cruciaal om inbreng te krijgen van mensen die dagelijks met ouderen in contact komen!
U kan deelnemen via deze link.
De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Aarzel ook niet om deze mail door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden. Wij vragen aan alle organisaties, zorginstellingen en overheden betrokken in de hulp en zorg voor ouderen om deze enquête te verspreiden naar al hun leden, collega’s of werknemers.
De enquête wordt afgesloten op 10 april 2019.
Het rapport, met de resultaten van de enquête, zal einde 2019 op de onze website worden gepubliceerd.

U kan vragen over deze enquête mailen naar kce_enquete@kce.fgov.be.

 

We danken u alvast voor uw medewerking,

Dr. Céline Ricour, projectverantwoordelijke