login
Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw.

IFIC Intern beroep of niet ???

Geachte collega’s,

Jullie zijn persoonlijk door jullie werkgever op de hoogte gebracht over IFIC en de verschillende fases van uitrol van dit systeem.

Er werd ook info verstrekt over de verschillende deadlines die dienden gerespecteerd te worden.

Eén van deze deadlines is 30 juni 2018.

Wie wenst “INTERN BEROEP” aan te tekenen moet dit immers ten laatste doen op 30 juni 2018.

De formulieren om intern beroep aan te tekenen zijn terug te vinden op de website van IFIC (https://www.if-ic.org/nl/pc-330/documenten )

Het is echter helemaal niet duidelijk of verpleegkundigen met BBT SP & IZ werkzaam op de Spoedgevallendienst dienen INTERN beroep aan te tekenen.

We krijgen hierover heel uiteenlopende berichten.

Volgens de ene organisatie heeft dit geen zin om intern beroep aan te tekenen.

Volgens de andere organisatie is het wel degelijk noodzakelijk indien de beschreven functie van Spoedverpleegkundige of MUG verpleegkundige niet overeen zou komen met de functie die je momenteel uitvoert. De beschrijving van deze 2 functies in IFIC is terug te vinden via deze link. (https://www.if-ic.org/nl/pc-330/functiewijzer#Verpleging%20-%20verzorging ).

We kunnen momenteel niet met zekerheid zeggen of dit intern beroep nu noodzakelijk is. We vinden niemand die ons hierover een sluitend antwoord kan geven.

Alleen vinden we in de teksten terug dat EXTERN BEROEP enkel mogelijk is als er al INTERN BEROEP werd ingediend.

Om deze redenen adviseren we toch, indien je functie niet overeenkomt met de beschrijving (inhoudelijk), om toch INTERN BEROEP aan te tekenen.

Met achtingsvolle groeten

Door Lauwaert

Voorzitter VVVS

NB Via de AUVB werd uitstel gevraagd aan de minister om de deadline van 30 juni 2018 te verlaten gezien de onrust wegens de onvolledige en verwarrende informatiecampagne