Algemene Voorwaarden Online Betalingen

Art. 1 Definities

Webshop: de virtuele winkel van VVVS die zich op url: vvvs.be op het internet bevindt. Product: dit zijn de diensten en goederen die te koop aangeboden worden in de webshop. Enkele voorbeelden hiervan zijn: tickets voor het symosium, lidgeld VVVS, online inschrijving minisymposia … Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

Art. 2 Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. 

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestiging

Bestelnummer (uniek nummer); 
Naam en adres van de koper; Per product: product omschrijving, aantal, eenheidsprijs inclusief BTW en subtotaal (subtotaal = aantal x eenheidsprijs); 
Verzendingskosten indien van toepassing; Het totaalbedrag. Het totaalbedrag is de som van de hierboven beschreven subtotalen en de eventuele verzendingskosten. 
De email bevestiging maakt de koop definitief. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn. 

Art. 4 Betaling

De beveiligde betalingen verlopen via Icepay.  Icepay is een betrouwbare partner en de betaling zal via een veilige https verbinding verlopen.We aanvaarden ook betalingen via bankoverschrijving en via Direct banking, hiermee kan u betalen via uw eigen bankmodule(met digipass). Ga naar www.icepay.be voor meer info. Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van VVVS.   

Art. 5 Verzakingstermijn (terugname)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid vanconsument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan VVVS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de VVVS. 

Art. 6 Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan VVVS niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. 

Art. 7 Betwistingen

Eventuele klachten dienen door de koper schriftelijk en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan VVVS. 

Art. 8 Gegevensbeheer

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. 

Art. 9 Eigendom

VVVS.be is eigendom van VVVS vzw, de vakvereniging voor spoedgevallen verpleegkundigen, Kernielerweg 53 B-3840, Borgloon, België