login
Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw.

Vul NU de enquête over werkdruk en werklast bij verpleegkundigen in

Geschreven op 23 juni 2017 door AUVB – UGIB – AKVB

Geachte verpleegkundige

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) is de koepel van de verpleegkundige beroepsorganisaties en overkoepelt 43 Franstalige, Duitstalige en Nederlandstalige beroepsverenigingen voor verpleegkunde in België.

Verpleegkundige is een mooi beroep waar we ook telkens mee het verschil maken binnen de multidisciplinaire equipes in het ziekenhuis en in de thuissituatie.
Het is natuurlijk belangrijk dat verpleegkundigen hun beroep op een serene wijze kunnen uitoefenen.

Via een korte vragenlijst willen we de werkdruk en de werklast bij verpleegkundigen en de gevolgen hiervan in kaart brengen.
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst is volledig anoniem en de gegevens worden U nadien teruggekoppeld.

Mogen we u vragen om deze enquête in te vullen uiterlijk tegen eind juli 2017. (Het best vult u de enquête nu meteen in.)

U kunt de enquête vinden via de volgende link: http://nl.surveymonkey.com/r/AUVB-UGIB-AKVB01

Dank ook om deze vragenlijst breed te verspreiden onder uw collega’s verpleegkundigen.

Met vriendelijke groeten

Het coördinatieteam AUVB-UGIB-AKVB
Pegasuslaan 5
1831 Diegem (Brussels Airport)